Plant Care

Verbod chemische bestrijding op verharding! Hoe nu verder?

Geen glyfosaat toepassing op verhardingen. De voor- en nadelen van warmwater, borstelen, branden, hete lucht worden met uw vakgenoten besproken. Preventieve methoden om onkruidgroei te beperken krijgen eveneens aandacht. In deze bijeenkomst krijgt u alle gelegenheid om ervaringen onderling uit te wisselen.

Kosten:€ 67,50/deelnemer ex BTW

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl