Plant Care

Hoe kunnen we de uitstoot van gewasbescherming beperken?(handerhalve meter bijeenkomst volgens voorschriften RIVM)

Emissie beperking van gewasbeschermingsmiddelen is actueel. U krijgt praktische informatie om de uitstoot van middelen in uw bedrijfsvoering te beperken. Kosten 67,50 euro/deelnemer ex BTW

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl