Plant Care

Cursus Uitvoeren Gewasbescherming, Licentie 1

 

Plant Care Education geeft in otober/november  gewasbeschermingcursussen Uitvoeren Gewasbescherming t.b.v. licentie 1 voor de sectoren: glasgroenten, siergewassen, snijbloemen, potplanten, groenvoorziening en boomkwekerij en veehouderij. Deze cursus wordt fysiek op een locatie omgeving Boskoop en via zoom webinar aangeboden. U dient een laptop/computer te gebruiken voorzien van camera en geluid.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • etiket
  • gebruik van naslagwerken
  • herkennen van onkruiden
  • herkennen van ziekten en plagen
  • bestrijdsingmethoden
  • niet-chemische gewasbescherming
  • chemische gewasbescherming
  • veiligheid en gezondeid
  • wet- en regelgeving
  • Proefexamen

Zorg dat uw Ipad of computer is voorzien van geluid en camera.

Kosten: € 585,00 incl. examen kosten en lesmateriaal excl. BTW

Het examen bestaat uit een schriftelijk onderdeel en een praktijk onderdeel welk individueel wordt afgenomen. Het praktijk examen vindt plaats in overleg met de cursist.

Als de cursus met een voldoende is afgesloten ontvangt u via Bureau Erkenningen (AOC Raad) een spuitpas licentie 1 (Uitvoeren Gewasbescherming). De uitslag van het examen krijgt u direct. 

Deze cursus kan ook op uw bedrijf plaastsvinden. Voor meer informatie info@plantcareeducation.nl of bel 06-38281592

Planning cursus Uitvoeren Gewasbescherming, licentie 1

De cursus wordt gepland vanaf begin oktober tot half november, 2 avonden op lokatie regio boskoop en 4 middagen via de computer. Het examen vindt plaats in Houten bij Yuverta in Houten, voorheen Wellant college Houten. 

Momenteel zijn we de definitieve planning aan het voorbereiden.

 

Plaats Data Tijd
fysieke bijeenkomsten op woensdag 13 oktober en 17 november 20021, Belgiėlaan 15a in Hazerwsoude-Dorp
Webinar ( on line) op woensdag 27,oktober, 3 november 2021

19:00 - 21:00

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl