Plant Care

Cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming licentie 2

Plant Care Education geeft bij voldoende belangstelling gewasbeschermingcursussen Bedrijfstvoeren gewasbescherming t.b.v. licentie 2 voor alle  sectoren. 

Deze licentie is verplicht voor adviseurs en ondernemers die gewasbeschermingsmiddelen inzetten bij derde. Ook bedrijfseigenaren die na 1 januari 1996 zijn geboren en op hun eigen terrein bespuitingen willen uitvoeren moeten licentie 2 hebben. Licentie 2 kan pas behaald worden als men licentie 1 bezit! 

Inhoud van de cursus:

  •  Resistentiemechanismen

  • Groeifasen en gewasbeschermingsmaatregelen

  • Signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding

  • Veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines

  • Milieuaspecten, arbeidsomstandigheden

  • Wet en regelgeving

  • Proefexamen

 

 

Als de cursus met een voldoende is afgesloten ontvangt u via Bureau Erkenningen (AOC Raad) een spuitpas licentie 2 (Bedrijfsvoeren Gewasbescherming). De uitslag van het examen wordt persoonlijk binnen 7 dagen doorgemaild.

Deze cursus kan ook op uw bedrijf plaastsvinden. Voor meer informatie info@plantcareeducation.nl of bel 06-38281592

Kosten: € 575,00 incl. examen kosten en lesmateriaal excl. BTW. 

Het examen bestaat uit twee onderdelen  schriftelijk en mondeling. 

 

 

Plaats Data Tijd
Greenlink B.V., Duitslandlaan 2,
2391PA Hazerswoude-Dorp
5 lessen op donderdag avonden 2020:; 10 nov; 17 nov; 1 dec; 8 dec; 15 dec; Theorie examen vindt plaats bij het MBO wellant college te Houten in december duur: 2 uur Mondeling examen wordt individueel afgenomen
tijdsstip in overleg met de cursist.
19:00 - 22:00

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl