Plant Care

Knaagdieren beheersing binnen bedrijfsgebouwen op het Agrarisch bedrijf

Door het volgen van deze bijeenkomst verlengt u de  aantekening Knaagdierbestrijding binnen bedijfsgebouwen KBA. op het Bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (spuitpas). Deze aantekening is nodig als u ratten en muizen binnen bedrijfsgebouwen chemisch wilt bestrijden. 

In deze kennisbijeenkomst maakt men kennis met de leefwijze van de belangrijkste knaagdierplagen op het agrarisch bedrijf en de methoden, middelen en materialen ter preventie en bestrijding. Specifiek wordt ingegaan op het voorkomen van resistentie bij de ratten en muizen tegen chemische bestrijdingsmiddelen en het veilig omgaan met deze middelen.

Voor de duidelijkheid, deze bijeenkomst is niet voor diegene die nog geen aantekening  hebben. 

Kosten  67,50 euro,  ex BTW

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl