Plant Care

Gezonde bodem verkrijgen en behouden (handerhalve meter bijeenkomst volgens voorschriften RIVM)

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het nut van bodembiologie, organuische stof en de keuze van grndbemester en compost worden uitgelegd en besproken. Het efeect van deze maatregelen op opbrengst en weerbaarheid van gewassen worden duidekijk gepresenteerd.De les bevat Powerpoint presentaties, onderzoekresultaten en er is voldoende ruimte voor discussie en uitwisselingen van ervaring van de deelnemer.

Kosten:€ 67,50/deelnemer ex BTW

PLANT CARE EDUCATION

Margareth van der Horst
Biezen 34  2771 CL Boskoop

Telefoon: 06-38281592

​e-mail: info@plantcareeducation.nl